PZT

Bemutatkozás

CURRICULUM VITAE

 

Pedagógus családban születtem. Édesapám Papp István, Kodály Zoltán tanítványaként végzett a Zeneakadémián 1954-ben. Keresztnevem választásakor annak a hálának kifejezése nyilvánult meg, hogy Kodály vásárolt lakást számunkra Kispesten. Édesanyám (leánykori neve Vogronits Zsuzsanna) tanítónő, majd igazgató helyettes lett abban a nevelőotthonban Kispesten, ahol szüleim elhelyezkedtek 1959-ben. Születésemkor már ennek az intézménynek szolgálati lakásában laktunk. Ide nősültem egy régi tanítványommal Simala Edittel 1996-ban, és ide született Marci fiúnk 1998-ban, Kornél 2002-ben, Hanna lányunk 2004-ben. Feleségem 2009-ben egy OKJ-s képzésen kezdte meg tanulmányait, melyet 2011. áprilisában fejezhet be. 2010. január 18-án lépett munkába a Hungária Ált. Isk. és Kollégiumban.

 

Az általános iskolát abban a kispesti nevelőotthonban végeztem, ahol szüleim dolgoztak. Lehoczki Zoltánnal és János testvérével itt alapoztuk meg azt a hatalmas játékfolyamot, mely különböző formában később munkánk részévé is válhatott. Barátainkkal, kollégáinkkal, tanítványainkkal  1987-ben megalakítottuk a Gémes Természetjáró Egyesületet. Ma már kiemelt közhasznú társaság, mely eleinte a Börzsöny hegységben Deszkáspusztán üzemeltetett, most Istenmezején működtet kulcsosházat a diákotthonunkba járó és más gyerekek számára. www.gemeste.hu 

   

Kora gyermekkoromban érintett meg az előadó művészet varázsa. Szerettem bábozni, zongorázni, szavalni. 11 évesen nyertem meg azt a kerületi szavalóversenyt, melynek alapján meghívtak a KISZ Központi Művészegyüttes gyermekszínjátszó csoportjába. Ennek vezetője Gabnai Katalin volt. Innen "kiöregedve" a Madách Imre Gimnázium irodalmi-drámai tagozatán folytathattam tanulmányaimat, melyet éppen akkor indított Várkonyi Zoltán. (www.mig.hu) Itt sikerült olyan máig tartó, őszinte barátságon alapuló művészeti formációkat alapítanunk zenei, irodalmi és egyéb területeken Görgényi Tamással, Torma Ferenccel, melynek világhírű képviselői az After Crying zenekar. (www.aftercrying.hu) Osztályfőnök helyettesünk Mezei Éva volt, aki elsőként honosította meg Magyarországon a drámapedagógiát angliai tapasztalatai alapján.

 

Érettségi után mindent mérlegelve a színi helyett a tanítói pályát választottam inkább. A tanítóképző végzésekor magam is a kispesti nevelőotthonban kezdtem dolgozni. Munkám mellett szereztem meg ének-zene tanári diplomámat Egerben, majd a Művelődési Minisztérium Filmfőigazgatósága által jegyzett videofelvétel-készítői tanfolyamon Buglya Sándor tanítványaként kaphattam oklevelet. Nem változtattam hivatást, maradtam az akkor még biztosabb egzisztenciát ígérő tanári pályán, és itt próbáltam kamatoztatni videós szakismereteim. Az intézményünk videós tevékenységeit (ITV, események dokumentálása), és diákönkormányzatát 25. éve vezetem. (http://hakarchiv.atw.hu)

 

1991-ben miniszteri dicséretet kaptam eredményes munkámért.

(https://picasaweb.google.com/lh/photo/iBfbsDqhJCIAf5e7SwZ6E9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink)

 

A Színház- és Filmművészeti Főiskola (ma már nevében is egyetem) drámapedagógus osztályt indított Gabnai Katalin és Lengyel György vezetésével. Úgy éreztem, számomra találták ki az egészet. Jelentkeztem, felvettek, kitűnő eredménnyel végeztem. Az ország első 17 diplomás drámapedagógusa között lehettem.

 

Már a főiskolai tanulmányaim idején számos szaktanfolyam előadójaként, majd vezetőjeként hívtak több helyre, ahol drámatechnikák segítségével próbálták a képzést színesebbé, hatékonyabbá tenni.

 

Eközben a Gordon Iskola Tanári Eredményesség Tanulása tréningjén is szereztem oklevelet, mely tovább erősítette, új elemekkel gazdagította pedagógiai, pszichológiai, vezetéselméleti ismereteim, majd a megfelelő rendszerezés után integráltam ezeket a későbbi tanfolyamaim, előadásaim tematikájába.

 

Először a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban kaptam felkérést egy 30 órás előadás-sorozatra. Óvónők, környezetismeret, biológia, földrajz szakos tanárok környezeti neveléssel kapcsolatos munkáját segíthettem azzal, hogy felkelthettem érdeklődésüket a különböző drámamódok iránt, megismertethettem őket az "alkalmazott" drámapedagógia alapjaival már 1992-ben. A 25 fős csoport nagy része újabb tanfolyamokat igényelt a múzeumban, illetve a munkahelyén, majd az újabb hallgatók más és más szakterületek művelői részére kértek előadóként. Így attól kezdve egyre változatosabb helyekről kapok felkérést.

 

A főiskolán és korábban szerzett tapasztalataim elsősorban saját nevelőotthoni színjátszó csoportomban próbáltam hasznosítani. 1992-ben a FICE (Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége) támogatásával utazhattunk Ausztriába. Az Első Nemzetközi Iskolaszínházi Fesztiválon St.Pöltenben olyan sikert arattunk Arany János: A Jóka Ördöge című művének általunk dramatizált változatával, hogy meghívtak minket az 1994-es második, majd az 1996-os harmadik fesztiválra is. 1994-ben Petőfi Sándor hősköltemény-paródiáját, a Helység kalapácsát vittük színre. A két fesztiválról honlap is készült. (http://ischthf.atw.hu) Később megfelelő pályázati lehetőség híján, anyagi okokból már nem tudtunk kiutazni Ausztriába.

 

A Magyar Drámapedagógiai Társaságban értesülve sikereinkről úgy találták, hogy megfelelően képviselhetném a szervezetet az 1993-as és 1994-es ÖBV (Osztrák Drámapedagógiai Szövetség) konferenciáin Linzben, majd Bécsben. Mindkét alkalommal beszámolót írtam a társaság magazinja számára, melynek kivonatolt változatait közölték a lapban. (http://www.drama.hu/mdt.pl?ID=dg1&VALUE=0&GUID=0 az 1994. évi 1. számban.)

 

A Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1994. októberétől Gabnai Katalin felkérésére lehetőségem nyílott az Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyi, csepeli, majd más kihelyezett drámatanítói szakképzésein órákat adnom a hallgatóknak. A nagy megtiszteltetés mellett igen sokat jelentett ez szakmai fejlődésem szempontjából is. Az ország valamennyi zsámbéki szervezésű felsőfokú drámapedagógiai képzésének tantárgyfelelősi munkájának koordinálásával és összegzésével is megbíztak a tanszéken 1998-ban. 1999-től két újabb évfolyam tanfolyamvezető tanára is lehettem Budapesten, Miskolcon és Békéscsabán. Miskolcon 3, Békéscsabán 1 csoport végzett, majd a hallgatók jelentős része szakvizsgázott is.

 

A Fővárosi Pedagógiai Intézet 1995-ben pedagógus továbbképző tanfolyam vezetésével bízott meg, ahol kifejezetten a drámapedagógia volt a fókuszban. Az itt szerzett tapasztalatok alapján 1996-ban a leendő igazgatók és igazgató helyettesek számára indított vezetőképző tanfolyamba is bekerülhetett egy drámapedagógiai blokk Tornyosi Éva jóvoltából.

 

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem agrár marketing maneger szakos hallgatóinak képzéséhez Fehér István 1995-ben kért fel, hogy adaptáljam azokat a drámajátékokat, technikákat, melyeknek segítségével hatékonyabbá tehetik leendő munkájukat. Ezt követően fogalmazódott meg az igény, hogy Csopakon, a már gyakorló szakemberek és vezetők továbbképzésén szintén jól hasznosíthatóak azok a kommunikációs, metakommunikációs ismeretek, melyeket a drámapedagógia eszköztára nyújthat. Évente néhány óra erejéig kapok innen is felkérést.

 

1997-ben nyertem felvételt az Országos Szakértői Névjegyzékbe kollégiumi nevelés és foglalkozás, szaktárgyi oktatás szakterületen, drámapedagógia, ének-zene, mozgóképkultúra szakirányú szaktanácsadó minőségben. Szakmai önéletrajzomból következően az ajánlóim a két kiemelten fontos szakterületem (a drámapedagógia és a környezeti nevelés) országos és nemzetközi szinten is elismert szakemberei voltak. Gabnai Katalin, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Drámapedagógia Tanszékének egyik alapítója, a Színház- és Filmművészeti Egyetem docense és Lehoczky János, a Fővárosi Pedagógiai Intézet vezető szaktanácsadója, a Környezetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének egykori főtitkára.

 

1999. őszén sikeresen pályáztam, így 2000. januárjától regisztráltak a Fővárosi Pedagógiai Intézet szaktanácsadói névjegyzékébe is.

 

Lehoczky Jánossal a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, illetve az FPI-ben és másutt tartott "Szenzitív környezeti nevelés" című előadásaink anyagát, tapasztalatait egy könyvben összegeztük volna. Ezen előadásokon olyan új utakat kerestünk és jártunk be, melyeken haladva mind a gyerekek, mind a pedagógusok számára meglepő tanulságok felismeréséhez, megéléséhez vezethettük az érdeklődőket. http://www.ecolinst.hu/letoltok/kiadvanyok/jatekgyujtemeny.pdf

 

1996-ban a Magyar Televízió műsort készített módszerünkről Deszkáspusztán, a Gémes Természetjáró Egyesület oktató bázisán. A felvétel ennek a honlapnak „Videók” című oldalán tekinthető meg. Létrehoztunk egy alapítványt Szenzeum néven, (tagjai lettünk a Környezet– és Természetvédelmi Oktatóközpontok Szövetségének, a KOKOSZ-nak: www.kokosz.hu ) hogy intézményesült formában is folytathassuk tevékenységünket. 1999-ben akkreditálták a szenzitív környezetpedagógiai képzésünket. 2003. szeptember 12-én Lehoczky János barátom hosszas betegség után meghalt. Tervezett könyvünk így már nem jelenhet meg. 2005. március 12-én részese lehettem a Lehoczky Jánosról elnevezett díj átadó ünnepségének a Természettudományi Múzeumban, ami leírhatatlanul felemelő érzéssel töltött el.

  

Szakmai fejlődésem érdekében 2000-ben jelentkezem a Budapesti Média Intézet (a Szegedi Tudományegyetem Budapesti Konzultációs Központja) által indított kommunikáció szakos egyetemi szintű képzésre. 2004. nyarán vettem át elektronikus sajtó-társadalmi kommunikáció szakos bölcsész diplomámat Szegeden.

 

Lehoczkiné Gonda Ágnes grafológus szakképzési szakértővel, a Grafológiabarátok Országos Egyesületének elnökével kidolgoztunk egy oktatási programot, melynek anyagát akkreditáltatjuk. Ebben a kommunikációs csatornáink vizsgálatát egy szélesebb kontextusban próbáljuk megvilágítani és kutatni. (www.grafosuli.uw.hu)

 

2004. szeptemberétől a legmagasabb szintű drámapedagógus képzéseknek szervezését, vezetését koordinálhattam  a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. (www.eltedrama.fw.hu, www.szfedrama.fw.hu)

 

Pedagógus szakvizsgára felkészítő tanfolyamra is jelentkeztem, hogy tovább szaporítsam végzettségeim számát. 2005. március 7-én jelesre záróvizsgáztam.

 

Mann Dániellel és Gabnai Katalinnal, valamint a Drámatéka munkatársaival Leonardo esték címmel egy komplex rendezvénysorozat megvalósításába kezdtünk 2004. decemberében. (http://.dramateka.hu) Ebben a  helyi civil programsorozatban olyan fiatalokkal is együtt tölthettük szabadidőnket, akik valamilyen szempontból hátrányos, illetve veszélyeztetett helyzetben élnek a környéken. Itt újabb, más környezetben is alkalmazhatom, átadhatom több évtizedes nevelőotthoni tapasztalataimat, valamint a zene, dráma és média szakterületén szerzett ismereteimet, élményeimet. (Itt bontogatták szárnyaikat a Fekete Angyalok nevű együttes tagjai.)

 

2005. októberétől Kispesten is lehetőségem nyílt a helyi pedagógus-továbbképzési programba bekapcsolódnom. (www.kispedrama.w.hu) Vácott a szakkollégiumi rendszerben továbbtanuló hallgatók több évfolyamán taníttam. (http://www.szakkoll1.atw.hu/) A pedagógus szakvizsgára felkészítő budapesti képzéseken is oktattam. 2005. december 28-án végzett a második miskolci, pedagógus szakvizsgára felkészülő csoportom.

 

2006. február 14-15-én, miután 2005. december 7-én megírt CPI tesztem alapján alkalmasnak találtak és kiválasztottak, részt vehettem egy vezetői utánpótlást segítő, felkészítő tréningen, melyet a Fővárosi Önkormányzat szervezett.

 

2006. október 21-én vehettem át nívódíjam.

 

2007. július 1-4-ig drámatábort vezettem Tatán.

 

2007. július 23-28-ig vers- és mesemondó tábort vezettem Gabnai Katalinnál.

 

2008. július közepén Pusztamaróton, a Nagykovácsi Regnum Marianum nagytáborban Vér Pál kollégám felkérésre vezettem drámafoglalkozást.

 

2008. őszén, munkahelyem alsós és csoportnevelői munkaközössége felkért, hogy az előző tanévben, a felsős tanári munkaközösség szervezésében megtartott előadássorozatom anyagát sűrítsem egy nevelőtestületi értekezletbe. Ennek előkészítésére nyitottam a http://hungariadrama.atw.hu oldalt. Az értekezlet 2009. január 16-án délután volt. Úgy tűnik, hogy jó alapként, illetve kiindulópontként szolgálhat ahhoz a műhelymunkánkhoz, melyben a jövőképünket alakítjuk ki a Hungária Általános Iskola és Kollégium következő éveire, évtizedeire.

 

Sikerült pályázati forrást nyernem 2008/2009. tanév második félévére ahhoz, hogy elkészíthessünk és bemutathassunk egy korosztályi agresszióval foglalkozó interaktív, multimédiás életjátékot Kókler nevű diákszínpadommal. A címe: Beszólt a gyerek! Irodalmi alapja pedig Kosztolányi Dezső Tréfa című novellája. A műhelymunkánknak és bemutatóinknak videós oldala a http://beszolt.atw.hu.

 

Ez a produkció már részét képezte őszi ünnepségsorozatunknak, melyet a Hungária Általános Iskola és Kollégium alapításának 50. évfordulójára rendeztünk meg.

 

A Hungária Általános Iskola és Kollégium 2009. évi szakmai vizsgálatának rám és munkámra vonatkozó részleteit az újságcikkek alá helyeztem el, ennek a honlapnak az „Újságcikk” nevű oldalán.

 

2009. június 19-én, a szakmai vizsgálatot záró értekezleten lehetőséget kaptam, hogy megszervezzek egy hálózati drámapedagógiai műhelyt, a Fővárosi Önkormányzat Gyermek– és Ifjúságvédelmi Ügyosztályának támogatásával, a 2010/2011-es tanévben. (http://hdmm.atw.hu)

 

2009. október 16-án jól sikerült a jubileumi műsorunk, rendezvényünk. A helyi sajtó és a Kispest tv is beszámolt róla. A http://hetesotthon.atw.hu oldalakon a „jubileumi műsorunk” címre kattintva nézhetők meg a videók.

2010. március 27-én a „Tehetségpont” rendezvényén szerepelhettem, illetve tarthattam bemutatót az ország minden tájáról érkező drámapedagógusok, színházi szakemberek részére, a „Grundon”. http://www.youtube.com/watch?v=Murs01hxNWc

 

2010. május 31-én a Fővárosi Önkormányzat dísztermében Kókler Társulatommal adhattuk a pedagógusnapi ünnepi műsort. Egy multimédiás produkcióval készültünk. A műsor elkészítéséhez nélkülözhetetlen segítséget kaptam Gabnai Katalintól, Beleznai Kornél grafikus barátomtól, Fejes István igazgatónktól, Erdős Zoltán rajz tanárunktól, Szikora Györgyi és Vásárhelyi Gabriella  tanítónőinktől, Juhász Ágnes könyvtárosunktól, Dékán Zsuzsa 6. osztályos csoportnevelőnktől.

 

Az erről készült felvétel szintén a http://hungaria.xyz oldalon látható. Osztatlan sikert arattunk. Mindenkinek nagyon tetszett a műsor. Akadt olyan igazgató, aki saját iskolájába is meghívta az előadásunkat.

2010. őszétől a Hungária Ált. Isk. és Kollégium hivatalos honlapját is szerkesztem. Címe: http://hungaria.xyz

 

2010. szeptember 17-én tartottuk alakuló ülésünket a Hálózati Dráma és Média Munkaközösségben. (http://hdmm.atw.hu)

 

2011. február 17-én mutattuk be Karinthy Frigyes: Az emberke tragédiája című művének általunk dramatizált, zenés, multimédiás produkciót, mellyel 2011. tavaszán „tájolunk” a hálózatban. (Bicske, Oroszlány, Balatonboglár, Alsóbélatelep.) A bemutatónk 3 részletben, Full HD felbontásban nézhető meg.

 

2011. tavaszán Marci fiam felvételt nyert az AKG-ba. (Szerintem, de több pedagógiai szaktekintély szerint is, ez a középiskola a legjobb a magyar nyelven oktató gimnáziumok között.)

 

2011. június 18-án Lexivel (egy border collie kutyával) gazdagodott a családunk.

 

2011. június 22-én a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület felkérésére Liszt Ferenc életéről, életművéről tarthattam előadást a KMO Művelődési Házban. Helyben fel is merült egy újabb előadás igénye.

(http://lisztpzt.atw.hu)

 

2011. december 7-én a Fővárosi Pedagógiai Napok keretében tartottam előadást Drámapedagógiai „hősköltemény” egy hetesotthonban címmel, a 10-es termünkben.

 

2012. február 16-án mutattuk be az osztályommal a Lifeshow on the water (Az élet showja a vízben) című produkciónkat.

 

2012. június 4-től 10-ig részt vehettünk Kókler Színtársulatommal a 8. Nemzetközi Gyerekszínházi Fesztiválon Törökországban. Erről cikkem jelent meg a Wekerle újságban.

 

2012. augusztus 6-9-ig rajzolni tanultunk a feleségemmel.

 

A FICE MI Magazinjának 2012. évi külön száma teljes terjedelemben a Hungária Ált. Isk. Kollégiumban működő Kókler Színtársulatomról, eredményeinkről szól.

 

2012. tanév végén 100 %-os, kiválóan megfelelt minősítést kaptam munkahelyemtől. http://picasaweb.google.com/lh/photo/zuK-rMEpWdziegEqegpqhdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink

 

2013. március 2-án meghalt édesapám, akinek a legtöbbet köszönhetek az életben, akitől a legtöbbet tanulhattam, aki igazi példaképem, aki a legcsodálatosabb nagypapája gyermekeimnek.

 

2013. március 18-tól tárgyalástechnikát taníttam 24 órában (6x4 órában) két csoportnak, akik rendezvény-hajók programjait szervezik.

 

2013. június 15-17-ig alkotótábor Istenmezején a Hálózati Dráma és Média Munkaközösség XIX. Tankerületi tagjaival.

 

2013. október NTP nyertes pályázatokból csoportjainkkal programok Zabolán, Stockholmban, Budapesten, Istenmezején. (6,5 millió Ft-ból)

 

2014. június-július PÉM és PSZE 60 órás tanfolyam a mesterpedagógusi fokozat elérése érdekében.

 

2014. október 29. Mesterpedagógus besorolásom napja.

 

2015. tavaszától szakos szakértőként és elnökként vehetek részt a pedagógus minősítési eljárásokban, tanfelügyeletben, az intézményvezetők és helyetteseik számára vezethettem több, két napos, felkészítő tréninget. 

 

2015. június 7-én vehettem át a Németh László-díjat a minisztertől.

 

2015. szeptemberétől általános és középiskolai ének-zene tanárok továbbképzésével foglalkozhattam az OFI tanúsítványa alapján.

 

2016. április 13-án a „Deák 17” nevű galériában prezentáltuk a megnyitóra szerkesztett műsoromat, videóimat.  

 

2016. április 16-17-én Brian Tracy MBA üzleti mesterkurzusát végeztem el, mely rendkívül inspiráló volt szakmailag is.

2016. augusztus 24-én tarthattam egy prezentációt a Budapesti Pedagógiai Oktató Központ szaktanácsadóinak részére a nyáron tervezett motivációs tréningemről.

2016. szeptember 29-én a módosított PÉM eljárásról vezettem tréninget, az érintett pedagógusok számára, majd ezután az AKG leendő általános iskolájának alapító megbeszélésén, műhelymunkájában vettem részt.

2016. októberében megjelent a Madách Imre Gimnázium 135 éves jubileumi kiadványában egy nekrológom egykori osztályfőnökünkről „Joci” néniről és legendás testnevelő tanárunkról „Kokó” tanár úrról.

2016. október 21-én és 25-én is a módosított PÉM eljárásról vezettem tréninget a Budapesti POK felkérésére.

2016. őszén jelent meg a Deák 17 kiállításunkról a cikkem a Wekerle Újságban.

2017. május 15-én beadtam a pályázatot, hogy színtársulatommal decemberben az indiai fesztiválra utazhassunk.

2017. tavaszán, a Wekerle Újságban jelent meg egy cikkem a bentlakásos iskoláról.

2017. május 16-án elfogadták a jelentkezésem, a mesterpedagógus fokozatot célzó minősítésre  felkészítő szakértői képzésre.

2017. őszén jelent meg a cikkem folytatása a bentlakásos iskoláról a Wekerle Újságban.

2017. szeptember 1-től a Neumann János Számítástechnikai Szakgimnáziumban a média tagozatos osztályok számára tartok szakmai és gyakorlati órákat fél állásban, határozatlan időre szóló kinevezéssel.

2017. decemberében jelent meg cikkem a 30 éves Gémes T. E. –ről.

2018. április 6-án a II. Számítógépek és okos eszközök az oktatásban című konferencián és műhelymunkán vettem részt.

2018. április 13-án jelent meg a Wekerle Újságban a bentlakásos iskoláról szóló cikksorozatom 3. része.